Boorzuur ≥99,5 %, Ph.Eur., USP, BP

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€25,60 Excl. btw
€30,98 Incl. btw
Variant500 g
CAS10043-35-3
ArtikelcodeP010.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€36,25 Excl. btw
€43,86 Incl. btw
Variant1 Kg
CAS10043-35-3
ArtikelcodeP010.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€75,50 Excl. btw
€91,36 Incl. btw
Variant2.5 Kg
CAS10043-35-3
ArtikelcodeP010.3
Bezorging3 - 4 dagen
25 Kg
€589,45 Excl. btw
€713,23 Incl. btw
Variant25 Kg
CAS10043-35-3
ArtikelcodeP010.5
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula H3BO3
Molar mass (M) 61,83 g/mol
Density (D) 1,44
Melting point (mp)>100 (dec.)
Solubility 47 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[10043-35-3]
EG-Nr. 233-139-2

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden
Veiligheidsaanbevelingen


Voorzorgsmaatregelen - preventie
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.