Boorzuur ≥99,8 %

Aantal
Product
Prijs
Details
1 Kg
€19,75 Excl. btw
€23,90 Incl. btw
Artikelcode5935.1
Bezorging3 - 4 dagen
5 Kg
€74,60 Excl. btw
€90,27 Incl. btw
Artikelcode5935.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula H3BO3
Molar mass (M) 61,83 g/mol
Density (D) 1,44
Melting point (mp)>100 (dec.)
Solubility 47 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[10043-35-3]
EG-Nr. 233-139-2

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden
Veiligheidsaanbevelingen


Voorzorgsmaatregelen - preventie
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.