1-Naftol ≥99 %, p.a.

Aantal
Product
Prijs
Details
50 g
€72,82 Excl. btw
€88,11 Incl. btw
Variant50 g
CAS90-15-3
ArtikelcodeKK14.1
SKUKK14.1
Bezorging3 - 4 dagen
100 g
€124,16 Excl. btw
€150,24 Incl. btw
Variant100 g
CAS90-15-3
ArtikelcodeKK14.2
SKUKK14.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

1-Hydroxynaphthalene, α-Naphthol
Empirical formula C10H8O
Molar mass (M) 144,17 g/mol
Density (D) 1,28 g/cm³
Boiling point (bp) 288 °C
Flash point (flp) 125 °C
Melting point (mp) 96 °C
ADR 6.1 III
WGK 1
CAS No. [90-15-3]
EG-Nr. 201-969-4
UN-Nr. 2811

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken.
H311 Giftig bij contact met de huid.
H315 Veroorzaakt huidirritatie.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P280 Beschermende handschoenen/oog­bescherming.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »