(-)-α-Pineen ≥98 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
100 ml
€34,15 Excl. btw
€41,32 Incl. btw
Artikelcode5647.1
Bezorging3-4 dagen
Informatie

Empirical formula C10H16
Molar mass (M) 136,24 g/mol
Density (D) 0,86
Boiling point (bp) 155-156 °C
Flash point (flp)32 °C • Melting point (mp)-62 °C
Storage temp.: +4 °C
ADR 3 III • WGK 3
CAS No.[7785-26-4]
EG-Nr. 232-077-3 • UN-Nr. 2368

Hazard symbolHazard symbolHazard symbolHazard symbol