Ammoniumbromide ≥99 %, p.a., ACS

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€34,15 Excl. btw
€41,32 Incl. btw
ArtikelcodeHN14.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€52,45 Excl. btw
€63,46 Incl. btw
ArtikelcodeHN14.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€112,65 Excl. btw
€136,31 Incl. btw
ArtikelcodeHN14.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

≥99 %, p.a., ACS

Empirical formula NH4Br
Molar mass (M) 97,94 g/mol
Dichtheid ca. 2,43
Melting point (mp)452 °C (subl.)
Oplosbaarheid: 742 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 2
CAS No.[12124-97-9]
EG-Nr. 235-183-8


$$$$$


Gevarenaanduidingen
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.