Ammoniumchloride ≥99 %, cryst.

Aantal
Product
Prijs
Details
1 Kg
€19,75 Excl. btw
€23,90 Incl. btw
Artikelcode5470.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€31,60 Excl. btw
€38,24 Incl. btw
Artikelcode5470.4
Bezorging3 - 4 dagen
5 Kg
€44,90 Excl. btw
€54,33 Incl. btw
Artikelcode5470.2
Bezorging3 - 4 dagen
10 Kg
€65,35 Excl. btw
€79,07 Incl. btw
Artikelcode5470.3
Bezorging3 - 4 dagen
25 Kg
€119,20 Excl. btw
€144,23 Incl. btw
Artikelcode5470.5
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

≥99 %, cryst.

Salmiaksalt

Empirical formula NH4Cl
Molar mass (M) 53,49 g/mol
Dichtheid 1,52
Melting point (mp)355 °C (subl.)
Oplosbaarheid: 372 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[12125-02-9]
EG-Nr. 235-186-4


$$$$$


Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.