Ammoniumchloride ≥99,7 %, p.a., ultra quality

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€25,15 Excl. btw
€30,43 Incl. btw
ArtikelcodeK298.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€40,60 Excl. btw
€49,13 Incl. btw
ArtikelcodeK298.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€62,10 Excl. btw
€75,14 Incl. btw
ArtikelcodeK298.3
Bezorging3 - 4 dagen
5 Kg
€82,55 Excl. btw
€99,89 Incl. btw
ArtikelcodeK296.4
Bezorging3 - 4 dagen
10 Kg
€138,45 Excl. btw
€167,52 Incl. btw
ArtikelcodeK298.6
Bezorging3 - 4 dagen
25 Kg
€269,70 Excl. btw
€326,34 Incl. btw
ArtikelcodeK298.5
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

≥99,7 %, p.a., ultra quality
Reagent for photography, buffer substance, molecularbiology, mixtures cryogens.

Salmiaksalt

Empirical formula NH4Cl
Molar mass (M) 53,49 g/mol
Dichtheid 1,52
Melting point (mp)355 °C (subl.)
Oplosbaarheid: 372 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[12125-02-9]
EG-Nr. 235-186-4


$$$$$


Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.