Ammoniumijzer(III)oxalaat trihydraat ≥99 %, pure

Aantal
Product
Prijs
Details
250 g
€24,05 Excl. btw
€29,10 Incl. btw
Artikelcode0517.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€35,25 Excl. btw
€42,65 Incl. btw
Artikelcode0517.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€57,80 Excl. btw
€69,94 Incl. btw
Artikelcode0517.3
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€113,70 Excl. btw
€137,58 Incl. btw
Artikelcode0517.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Ammonium ferric oxalate, Iron ammonium oxalate

Empirical formula (NH4)3Fe(C2O4)3 · 3 H2O
Molar mass (M) 428,06 g/mol
Dichtheid 1,78
Melting point (mp)160-170 °C (dec.)
Oplosbaarheid: 1000 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[13268-42-3]
EG-Nr. 220-952-2

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid
Veiligheidsaanbevelingen


Voorzorgsmaatregelen - preventie
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.