Anethol ≥99 %

Aantal
Product
Prijs
Details
25 ml
€23,40 Excl. btw
€28,31 Incl. btw
Artikelcode5131.1
Bezorging3 - 4 dagen
250 ml
€63,20 Excl. btw
€76,47 Incl. btw
Artikelcode5131.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

p-Propenylanisole, 1-Methoxy-4-propenyl benzene

Empirical formula C10H12O
Molar mass (M) 148,20 g/mol
Dichtheid 0,99
Boiling point (bp) ca. 236 °C
Flash point (flp)96 °C • Melting point (mp)21,5 °C
Oplosbaarheid: insoluble (H2O, 20 °C)
Storage temp.: +4 °C
ADR 9 III • WGK 2
CAS No.[4180-23-8]
EG-Nr. 224-052-0 • UN-Nr. 3077

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.