Anisol ≥99 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
100 ml
€15,45 Excl. btw
€18,69 Incl. btw
Artikelcode4417.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 ml
€27,70 Excl. btw
€33,52 Incl. btw
Artikelcode4417.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€43,85 Excl. btw
€53,06 Incl. btw
Artikelcode4417.3
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€87,90 Excl. btw
€106,36 Incl. btw
Artikelcode4417.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C7H8O
Molar mass (M) 108,14 g/mol
Dichtheid 0,994
Boiling point (bp) 156 °C
Flash point (flp)41 °C • Melting point (mp)-37 °C
Oplosbaarheid: 1,6 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 3 III • WGK 2
CAS No.[100-66-3]
EG-Nr. 202-876-1 • UN-Nr. 2222

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.


Voorzorgsmaatregelen - opslag
P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.