Azelaïnezuur ≥80 %

Staffelkorting
  • Koop 26 voor €22,85 per stuk en bespaar 5%
Aantal
Product
Prijs
Details
25 g
€24,05 Excl. btw
€29,10 Incl. btw
Artikelcode5487.1
Bezorging3 - 4 dagen
100 g
€56,75 Excl. btw
€68,67 Incl. btw
Artikelcode5487.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Staffelkorting
  • Bestel 26 en bespaar 5%
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

CAS-Nr. omschrijving
123-99-9 azelainezuur
Identificatienummer(s)
EC-nummer: 204-669-1
Formule: C9 H16 O4
Mol massa [g/mol]: 188,22

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Voorzorgsmaatregelen
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.