Bariumcarbonaat ≥99 %, extra pure

Aantal
Product
Prijs
Details
100 g
€19,75 Excl. btw
€23,90 Incl. btw
Artikelcode0326.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€35,25 Excl. btw
€42,65 Incl. btw
Artikelcode0326.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€57,40 Excl. btw
€69,45 Incl. btw
Artikelcode0326.3
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€112,65 Excl. btw
€136,31 Incl. btw
Artikelcode0326.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula BaCO3
Molar mass (M) 197,35 g/mol
Density (D) 4,43
Melting point (mp)>1450 °C (dec.)
Solubility 0,02 g/l (H2O, 20 °C)
CAS No.[513-77-9]
EG-Nr. 208-167-3

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P330 De mond spoelen.


Voorzorgsmaatregelen - verwijdering

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar industriële verbrandingsinstallatie.