Bariumcarbonaat ≥99 %, p.a., ACS

Aantal
Product
Prijs
Details
25 g
€15,45 Excl. btw
€18,69 Incl. btw
ArtikelcodeP008.2
Bezorging3 - 4 dagen
100 g
€27,70 Excl. btw
€33,52 Incl. btw
ArtikelcodeP008.3
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€96,50 Excl. btw
€116,77 Incl. btw
ArtikelcodeP008.1
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula BaCO3
Molar mass (M) 197,35 g/mol
Density (D) 4,43
Melting point (mp)>1450 °C (dec.)
Solubility 0,02 g/l (H2O, 20 °C)
CAS No.[513-77-9]
EG-Nr. 208-167-3

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P330 De mond spoelen.


Voorzorgsmaatregelen - verwijdering

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar industriële verbrandingsinstallatie.