Bariumchloride dihydraat ≥99 %, p.a., ACS, ISO

Aantal
Product
Prijs
Details
250 g
€18,05 Excl. btw
€21,84 Incl. btw
Artikelcode4453.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€25,55 Excl. btw
€30,92 Incl. btw
Artikelcode4453.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€41,70 Excl. btw
€50,46 Incl. btw
Artikelcode4453.3
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€86,85 Excl. btw
€105,09 Incl. btw
Artikelcode4453.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula BaCl2 · 2 H2O
Molar mass (M) 244,27 g/mol
Density (D) 3,86
Melting point (mp)120 °C (dec.)
Solubility 358 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 6.1 III • WGK 1
CAS No.[10326-27-9]
EG-Nr. 233-788-1 • UN-Nr. 1564

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H301 Giftig bij inslikken.
H332 Schadelijk bij inademing.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - reactie
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P330 De mond spoelen.