Benzylalcohol ≥98 %, Ph.Eur.

Aantal
Product
Prijs
Details
500 ml
€26,65 Excl. btw
€32,25 Incl. btw
Artikelcode8657.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€37,40 Excl. btw
€45,25 Incl. btw
Artikelcode8657.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€76,75 Excl. btw
€92,87 Incl. btw
Artikelcode8657.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C7H8O
Molar mass (M) 108,14 g/mol
Density (D) 1,05
Boiling point (bp) 205 °C
Flash point (flp)101 °C • Melting point (mp)-15,3 °C
Solubility 39 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[100-51-6]
EG-Nr. 202-859-9

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P261 Inademing van nevel/damp/spuitnevel vermijden.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.