Benzylbenzoaat ≥99 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
250 ml
€34,10 Excl. btw
€41,26 Incl. btw
Artikelcode9498.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€92,90 Excl. btw
€112,41 Incl. btw
Artikelcode9498.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€181,20 Excl. btw
€219,25 Incl. btw
Artikelcode9498.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C14H12O2
Molar mass (M) 212,26 g/mol
Density (D) 1,1
Boiling point (bp) 324 °C
Flash point (flp)148 °C • Melting point (mp)21 °C
ADR 9 III • WGK 2
CAS No.[120-51-4]
EG-Nr. 204-402-9 • UN-Nr. 3077

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P273 Voorkom lozing in het milieu.