Bismut ≥99,5 %, powder

Aantal
Product
Prijs
Details
50 g
€53,50 Excl. btw
€64,74 Incl. btw
Artikelcode2735.1
Bezorging3 - 4 dagen
100 g
€89,00 Excl. btw
€107,69 Incl. btw
Artikelcode2735.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula Bi
Molar mass (M) 208,98 g/mol
Density (D) 9,78
Boiling point (bp) 1560 °C
Melting point (mp)271,3 °C
ADR 4.1 III
CAS No.[7440-69-9]
EG-Nr. 231-177-4 • UN-Nr. 3089

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H228 Ontvlambare vaste stof


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P370+P378 In geval van brand: blussen met bluspoeder of zand - nooit water gebruiken.