Calcium ≥99,5 %, granules

Aantal
Product
Prijs
Details
50 g
€73,95 Excl. btw
€89,48 Incl. btw
Artikelcode2729.1
SKU2729.1
Bezorging3 - 4 dagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula Ca
Molar mass (M) 40,08 g/mol
Boiling point (bp) 1484 °C
Melting point (mp)ca. 840 °C
ADR 4.3 II • WGK 1
CAS No.[7440-70-2]
EG-Nr. 231-179-5 • UN-Nr. 1401

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H261 In contact met water komen ontvlambare gassen vrij


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - opslag
P402+P404 Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.