Calciumchloride dihydraat ≥99 %

Aantal
Product
Prijs
Details
250 g
€18,70 Excl. btw
€22,63 Incl. btw
ArtikelcodeHN04.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€29,45 Excl. btw
€35,63 Incl. btw
ArtikelcodeHN04.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€42,75 Excl. btw
€51,73 Incl. btw
ArtikelcodeHN04.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula CaCl· 2 H2O
Molar mass (M) 147,02 g/mol
Dichtheid 1,85
Melting point (mp)ca. 176 °C
Oplosbaarheid: ca. 1000 g/l (H2O, 0 °C)
WGK 1
CAS No.[10035-04-8]
EG-Nr. 233-140-8

Endotoxins: ≤ 5.0 I.U./g

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.