Alizarin red S

Alizarin Red S (ook bekend als C.I. Mordant Red 3, Alizarin Carmine en C.I 58005. Het is een in water oplosbaar natriumzout van Alizarin sulfonzuur met een chemische formule van C
14H7NaO7S. Alizarin Red S werd in 1871 ontdekt door Graebe en Libermann. Op het gebied van histologie wordt alizarin Red S gebruikt om calciumafzettingen in weefsels te kleuren, en in de geologie om carbonaatmineralen te kleuren en te differentiëren.

Alizarin Red S wordt gebruikt in de histologie en histopathologie om kalkaanslag in weefsels te kleuren of te lokaliseren. In aanwezigheid van calcium bindt Alizarin Red S zich aan het calcium om een Lake-pigment te vormen dat oranje tot rood van kleur is. Hele exemplaren kunnen worden gekleurd met Alizarin Red S om de verdeling van het bot te laten zien, vooral bij zich ontwikkelende embryo's. In levende koralen is alizarin Red S gebruikt om dagelijkse groeilagen te markeren. In de geologie wordt Alizarin Red S gebruikt op dunne delen en gepolijste oppervlakken om carbonaatmineralen te identificeren die met verschillende snelheden verkleuren.