Kobalt(II)nitraat

Kobaltnitraat is de anorganische verbinding met de formule Co (NO3) 2.xH2O. Het is een kobalt(II)zout. De meest voorkomende vorm is het hexahydraat Co (NO3) 2 · 6H2O, een roodbruin vervloeiend zout dat oplosbaar is in water en andere polaire oplosmiddelen.

Het wordt gewoonlijk gereduceerd tot metaalachtig hoogzuiver kobalt. Het kan worden geabsorbeerd op verschillende katalysatordragers voor gebruik bij Fischer-Tropsch-katalyse. Het wordt gebruikt bij de bereiding van kleurstoffen en inkten.