Tin(II)sulfaat

Tin(II)sulfaat (SnSO4) is een chemische verbinding. Het is een witte vaste stof die voldoende vocht uit de lucht kan opnemen om volledig op te lossen en een waterige oplossing vormt; deze eigenschap staat bekend als deliquescence. Het kan worden bereid door een verplaatsingsreactie tussen metalisch tin en koper(II)sulfaat:

Sn (s) + CuSO4 (aq) → Cu (s) + SnSO4 (aq)

Tin(II)sulfaat is een handige bron van tin(II) -ionen die niet zijn verontreinigd door tin(IV) -soorten.