Zinknitraat

Zinknitraat is een anorganische chemische verbinding met de formule Zn (NO3) 2. Deze witte, kristallijne vaste stof is sterk vervloeiend en wordt typisch aangetroffen als hexahydraat Zn (NO3) 2 • 6H2O. Het is oplosbaar in zowel water als alcohol.

Zinknitraat heeft geen grootschalige toepassing, maar wordt op laboratoriumschaal gebruikt voor de synthese van coördinatiepolymeren. De gecontroleerde afbraak tot zinkoxide is ook gebruikt voor het genereren van verschillende op ZnO gebaseerde structuren, waaronder nanodraden.

Het kan worden gebruikt als bijtmiddel bij het verven. Een voorbeeldreactie geeft een neerslag van zinkcarbonaat