di-Ammoniumoxalaat monohydraat ≥99,5 %, p.a., ACS

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€59,95 Excl. btw
€72,54 Incl. btw
ArtikelcodeP7737.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€98,65 Excl. btw
€119,37 Incl. btw
ArtikelcodeP737.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€215,95 Excl. btw
€261,30 Incl. btw
ArtikelcodeP737.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Reagent for the determination of Ca, Pb and rare earth metals.
Oxalic acid ammonium salt monohydrate

Empirical formula (NH4)2 C2O4 · H2O
Molar mass (M) 142,11 g/mol
Density (D) 1,5
Melting point (mp)70 °C (dec.)
Solubility 50 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[6009-70-7]
EG-Nr. 214-202-3


$$$$$


Gevarenaanduidingen
H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid.

Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.