di-Ammoniumwaterstofcitraat ≥98 %, extra pure

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€28,35 Excl. btw
€34,30 Incl. btw
Artikelcode0267.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€44,50 Excl. btw
€53,85 Incl. btw
Artikelcode0267.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€94,35 Excl. btw
€114,16 Incl. btw
Artikelcode0267.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C6H14N2O7
Molar mass (M) 226,19 g/mol
Dichtheid 1,48
Oplosbaarheid: easily soluble (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[3012-65-5]
EG-Nr. 221-146-3

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.