Di-ethyleenglycol ≥99 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€19,75 Excl. btw
€23,90 Incl. btw
Artikelcode0968.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€32,65 Excl. btw
€39,51 Incl. btw
Artikelcode0968.2
Bezorging3 - 4 dagen
5 L
€57,40 Excl. btw
€69,45 Incl. btw
Artikelcode0968.5
Bezorging3 - 4 dagen
10 L
€79,95 Excl. btw
€96,74 Incl. btw
Artikelcode0968.3
Bezorging3 - 4 dagen
25 L
€180,50 Excl. btw
€218,41 Incl. btw
Artikelcode0968.4
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C4H10O3
Molar mass (M) 106,12 g/mol
Density (D) ca. 1,115
Boiling point (bp) 242-252 °C
Flash point (flp)140 °C • Melting point (mp)-6 °C
WGK 1
CAS No.[111-46-6]
EG-Nr. 203-872-2

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302 Schadelijk bij inslikken
H373 Kan schade aan organen (nier) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P260 Nevel/damp niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.