DL-Arginine ≥98,5 %, for biochemistry

Aantal
Product
Prijs
Details
5 g
€23,00 Excl. btw
€27,83 Incl. btw
Artikelcode8592.1
Bezorging3 - 4 dagen
25 g
€63,85 Excl. btw
€77,26 Incl. btw
Artikelcode8592.2
Bezorging3 - 4 dagen
100 g
€205,20 Excl. btw
€248,29 Incl. btw
Artikelcode8592.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C6H14N4O2
Molar mass (M) 174,2 g/mol
Melting point (mp)228 °C
Storage temp.: +4 °C
WGK 1
CAS No.[7200-25-1]
EG-Nr. 230-571-3

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.