Kaliumhydroxide

Staffelkorting
  • Bestel 2 voor €5,51 per stuk en bespaar 5%
  • Bestel 8 voor €5,22 per stuk en bespaar 10%
Aantal
Product
Prijs
Details
1 Kg
€5,80 Excl. btw
€7,02 Incl. btw
Variant1 Kg
CAS :1310-58-3
ArtikelcodeKOH761.2
Bezorging1 werkdag
4 Kg
€22,30 Excl. btw
€26,98 Incl. btw
Variant4 Kg
CAS :1310-58-3
ArtikelcodeKOH761.3
Bezorging1 werkdag
25 Kg
€62,40 Excl. btw
€75,50 Incl. btw
Variant25 Kg
CAS :1310-58-3
ArtikelcodeKOH761.3
Bezorging1 werkdag
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Staffelkorting
  • Bestel 2 en bespaar 5%
  • Bestel 8 en bespaar 10%
Informatie

Kaliumhydroxide is een anorganische verbinding van kalium, met als brutoformule KOH. De stof komt voor als een witte hygroscopische vaste stof, die zeer corrosief is voor de huid en de ogen. De INCI-naam is Potassium Hydroxide.

In zuivere vorm wordt kaliumhydroxide gebruikt als reinigingsmiddel, ontsmettingsmiddel, verfafbijtmiddel en gootsteenontstopper. In de meeste gevallen echter wordt voor deze toepassingen het goedkopere natriumhydroxide gebruikt.

Kaliumhydroxide wordt gebruikt voor de verzeping van vetten waarbij zachte zeep ontstaat. Het E-nummer is E525. In cosmetica wordt het toegepast als ontharingsmiddel, verwekingsmiddel en om de pH te verhogen. Ook de voedingsindustrie gebruikt de stof om de pH in sommige producten te verhogen.

De verbinding wordt gebruikt bij de productie van zonnepanelen met siliciumtechnologie. In alkalinebatterijen wordt ze benut als elektrolyt. Verder wordt kaliumhydroxide gebruikt voor de productie van diverse kaliumverbindingen.

Geneeskunde

In de gynaecologie wordt het gebruikt voor de diagnose van bacteriële overgroei van de vagina. Enkele druppels kaliumhydroxide-oplossing geven een typische visgeur af bij een positieve test. Deze test wordt ook wel een aminetest genoemd. Indien de test positief is, is er sprake van vluchtige aminen die de typische rottende vislucht afgeven. Verder kunnen in een KOH-preparaat ook hyfen van de candida vaginalis aangetoond worden.

 

Technische productinformatie:

Formula: KOH
MW: 56,11 g/mol
Kookpunt: 1320 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 360 °C
Dichtheid: 2,04 g/cm³ (20 °C)
CAS nummer: 1310-58-3
UN: 1813
ADR: 8,II

 

Gezondheid en VeiligheidGevarenaanduidingscode (H-code)
H290 H302 H314
Kan bijtend zijn voor metalen.
Schadelijk bij inslikken.
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 

Preventieve code (P-code)
P280 P301 + P312 + P330 P303  + P361 + P353 P304  + P340 + P310 P305  + P351 + P338
Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. De mond spoelen.
BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. ​