Ammoniummetavanadaat 99,9+% extra puur

Staffelkorting
  • Koop 2 voor €16,63 per stuk en bespaar 5%
  • Koop 6 voor €15,75 per stuk en bespaar 10%
Aantal
Product
Prijs
Details
50 g
€17,50 Excl. btw
€21,18 Incl. btw
Variant50 g
CAS7803-55-6
ArtikelcodeAMM45.1
Bezorging1 werkdag
100 g
€24,10 Excl. btw
€29,16 Incl. btw
Variant100 g
CAS7803-55-6
ArtikelcodeAMM45.2
Bezorging1 werkdag
250 g
€50,10 Excl. btw
€60,62 Incl. btw
Variant250 g
CAS7803-55-6
ArtikelcodeAMM45.3
Bezorging1 werkdag
1 Kg
€165,20 Excl. btw
€199,89 Incl. btw
Variant1 Kg
CAS7803-55-6
ArtikelcodeAMM45.4
Bezorging1 werkdag
25 Kg
€3.097,50 Excl. btw
€3.747,98 Incl. btw
Variant25 Kg
CAS7803-55-6
ArtikelcodeAMM45.5
Bezorging1 werkdag
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Staffelkorting
  • Bestel 2 en bespaar 5%
  • Bestel 6 en bespaar 10%
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Ammoniummetavanadaat is een kleur- en geurloze vaste stof uit de groep van vanadaten

Ammoniummetavanadaat kan worden geproduceerd door een ionenuitwisselingsreactie van natriummetavanadaat met ammoniumchloride.

Ammoniummetavandaat is een kleurloze vaste stof in zuivere staat, die slecht oplosbaar is in water, ethanol en ether, maar gemakkelijk oplosbaar is in verdunde ammoniak. De kleur verandert in geel zodra er meer vanadium(V)oxide V2O5 in zit dan overeenkomt met de stoichiometrie. De geelachtige kleuren zijn afgeleid van polyvanadaten. Waterige oplossingen van ammoniummetavanadaat reageren bijna neutraal. De pH-waarde van een 5% oplossing bij 20 ° C is 6,5.

Boven 50 ° C verliest het ammoniak en verandert het gemakkelijk in vanadium (V) oxide wanneer het droog wordt verwarmd

Ammoniumvanadaat wordt gebruikt voor de productie van katalysatoren voor organische en anorganische syntheses, voor de productie van verven en vernissen als droogmiddel voor schilderijen en inkten. Het wordt gebruikt in voedselanalyse voor de fotometrische bepaling van fosfaat.

-Technische gegevens

Empirical formula NH4VO3
Molar mass (M) 116,98 g/mol
Density (D) 2,3
Melting point (mp)200 °C (dec.)
Solubility 5,1 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 6.1 III • WGK 3
CAS No.[7803-55-6]
EG-Nr. 232-261-3 • UN-Nr. 3285

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H301 Giftig bij inslikken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het
ongeboren kind te schaden.
H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling (na
inademing).
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P260 Stof niet inademen.
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.


Voorzorgsmaatregelen - opslag
P405 Achter slot bewaren.