Antimoon ≥99,5 %, powder

Aantal
Product
Prijs
Details
100 g
€48,80 Excl. btw
€59,05 Incl. btw
Artikelcode9258.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€172,80 Excl. btw
€209,09 Incl. btw
Artikelcode9258.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula Sb
Molar mass (M) 121,75 g/mol
Dichtheid 6,688
Boiling point (bp) 1635 °C
Melting point (mp)630 °C
ADR 6.1 III • WGK 1
CAS No.[7440-36-0]
EG-Nr. 231-146-5 • UN-Nr. 2871

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P261 Inademing van stof vermijden.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.