Natriumoxalaat

Natriumoxalaat of dinatriumoxalaat is het natriumzout van oxaalzuur met de formule Na2C2O4. Het is een witte, kristallijne, geurloze vaste stof die ontleedt boven 290 ° C.

Dinatriumoxalaat kan als reductiemiddel werken en kan worden gebruikt als primaire standaard voor het standaardiseren van kaliumpermanganaat (KMnO4) -oplossingen.

De minerale vorm van natriumoxalaat is natroxalaat. Het wordt slechts zeer zelden gevonden en is beperkt tot extreem sodische omstandigheden van ultraalkalische pegmatieten.