Calciumhydroxide 96+%, gebluste kalk, puur

Staffelkorting
  • Koop 2 voor €8,08 per stuk en bespaar 5%
  • Koop 10 voor €7,65 per stuk en bespaar 10%
Aantal
Product
Prijs
Details
1 Kg
€8,50 Excl. btw
€10,29 Incl. btw
Variant1 Kg
CAS1305-62-0
ArtikelcodeCGH094.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€15,40 Excl. btw
€18,63 Incl. btw
Variant2.5 Kg
CAS1305-62-0
ArtikelcodeCGH094.3
Bezorging3 - 4 dagen
10 Kg
€29,50 Excl. btw
€35,70 Incl. btw
Variant10 Kg
CAS1305-62-0
ArtikelcodeCGH094.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Staffelkorting
  • Bestel 2 en bespaar 5%
  • Bestel 10 en bespaar 10%
Product informatie
Technische specificaties
Accessoires
Informatie

Calciumhydroxide (ook: gebluste kalk, (witte) gehydrateerde kalk) is het hydroxide van calcium.

Het belangrijkste gebruik van calciumhydroxide is de bereiding van mortel in de bouw. ​​Het wordt daar gebruikt onder de naam witte kalkhydraat (DIN 1060). Kalkpleisters bestaan ​​uit mengsels van calciumhydroxide en zand. Dit laatste kan ook worden toegevoegd in de vorm van gemalen kalksteen. Het wordt ook steeds vaker toegevoegd aan asfaltmengsels om de duurzaamheid van de afgewerkte asfaltlaag te verbeteren.

Calciumhydroxide wordt gevormd wanneer Portland-cement uithardt. Portlandcement wordt voornamelijk gebruikt om gewapend beton te vervaardigen. De alkalische werking van calciumhydroxide in beton voorkomt dat het wapeningsstaal gaat roesten totdat het wordt geneutraliseerd door koolzuur (of andere zure componenten van regenwater bijvoorbeeld).

Het antiseptische, bijtende effect, dat de groei van ziekteverwekkers en schimmels belemmert, is de reden waarom eerder gebluste kalk werd gebruikt om stallen (de "kalk" van stallen) te desinfecteren.

In combinatie met soda en zachte zeep wordt gebluste schelpenkalk verwerkt tot Tadelakt, een hydrofobe kalkpleister voor natte ruimtes.

Kalk wordt gebruikt om het draagvermogen van de bouwplaats te verbeteren. Een grond met een te hoog watergehalte en het daaruit voortvloeiende lage draagvermogen en slechte verdichtbaarheid kan worden verbeterd door 2-4% MA kalk te mengen. De kalk bindt een deel van het water en verbetert zo onder meer de plasticiteit, de samendrukbaarheid en het draagvermogen. Daarom is bodemverbetering met kalk een methode om direct realiseerbare verbetering van het aanlegvermogen te realiseren en de uitvoering van bouwwerkzaamheden te vergemakkelijken.

Gebluste kalk wordt gebruikt als alternatief voor kalksteen bij rookgasontzwaveling omdat het calciumsulfaat (gips) vormt met zwavelzuur. De gebruikte hoeveelheid is ongeveer 1,8 keer minder dan voor kalksteen. De resulterende pleister heeft een witheid van 80% en kan commercieel worden gebruikt. Vanwege de hoge reactiviteit zijn lagere verbruikshoeveelheden vereist. Het nadeel is de hogere prijs in vergelijking met kalksteen.

In de voedingsindustrie wordt het aan voedingsmiddelen toegevoegd als zuurteregelaar en is het in de EU algemeen goedgekeurd als voedingsadditief met de aanduiding E 526 zonder beperking van de maximale hoeveelheid (quantum satis) voor voedsel.

Het wordt ook gebruikt als geneesmiddel in de tandheelkunde, in het bijzonder voor het desinfecteren van wortelkanalen en holtes en voor het stimuleren van nieuwe dentinevorming.

Het maakt deel uit van de natronkalk, die wordt gebruikt in anesthesiemachines of duikmachines met rebreathing om kooldioxide uit de uitgeademde lucht te verwijderen.

Calciumhydroxide wordt ook gebruikt als bestrijdingsmiddel bij de fruitteelt. Hier wordt het bijvoorbeeld gebruikt als fungicide (middel tegen schimmelinfecties, zoals boomkanker).

Kalkwater is de (bijna) verzadigde oplossing van calciumhydroxide en dient als heldere vloeistof voor de detectie van kooldioxide door de vorming van calciumcarbonaat, dat neerslaat en de oplossing troebel maakt.

Empirical formula Ca(OH)2
Molar mass (M) 74,10 g/mol
Dichtheid 2,24
Melting point (mp)550 °C (dec.)
Oplosbaarheid: 1,7 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[1305-62-0]
EG-Nr. 215-137-3

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P260 Stof niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

%%%%%

 

 
 
MSDS Calciumhydroxide (NL)
MSDS Calciumhydroxid (DE)
MSDS Calcium hydroxide (EN)
MSDS Hydroxyde de calcium (FR)
MSDS Hidróxido de calcio (ES)

MSDS Calcio idrossido (IT)