Calciumoxalaat monohydraat ≥98 %

Aantal
Product
Prijs
Details
1 Kg
€42,75 Excl. btw
€51,73 Incl. btw
Artikelcode6145.1
Bezorging3 - 4 dagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula CaC2O4 · H2O
Molar mass (M) 146,12 g/mol
WGK 1
CAS No.[5794-28-5]
EG-Nr. 209-260-1

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.