Citroenzuur ≥99,5 %, p.a., ACS, anhydrous

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€22,35 Excl. btw
€27,04 Incl. btw
ArtikelcodeX863.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€33,10 Excl. btw
€40,05 Incl. btw
ArtikelcodeX863.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€64,25 Excl. btw
€77,74 Incl. btw
ArtikelcodeX863.3
Bezorging3 - 4 dagen
5 Kg
€99,75 Excl. btw
€120,70 Incl. btw
ArtikelcodeX863.4
Bezorging3 - 4 dagen
10 Kg
€179,30 Excl. btw
€216,95 Incl. btw
ArtikelcodeX863.6
Bezorging3 - 4 dagen
25 Kg
€377,20 Excl. btw
€456,41 Incl. btw
ArtikelcodeX863.5
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C6H8O7
Molar mass (M) 192,13 g/mol
Density (D) 1,665
Melting point (mp)153 °C
Solubility 1330 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[77-92-9]
EG-Nr. 201-069-1

$$$$$

Gevarenaanduidingen

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Veiligheidsaanbevelingen


Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.