EDTA natriumzout ≥99 %, USP

Aantal
Product
Prijs
Details
250 g
€21,90 Excl. btw
€26,50 Incl. btw
ArtikelcodeX986.1
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€53,10 Excl. btw
€64,25 Incl. btw
ArtikelcodeX986.2
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€111,55 Excl. btw
€134,98 Incl. btw
ArtikelcodeX986.4
Bezorging3 - 4 dagen
5 Kg
€210,45 Excl. btw
€254,64 Incl. btw
ArtikelcodeX986.3
Bezorging3 - 4 dagen
25 Kg
€850,20 Excl. btw
€1.028,74 Incl. btw
ArtikelcodeX986.5
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C10H14N2Na2O8 · 2 H2O
Molar mass (M) 372,24 g/mol
Dichtheid 1,019
Oplosbaarheid: 100 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 2
CAS No.[6381-92-6]
EG-Nr. 205-358-3

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H332 Schadelijk bij inademing
H373 Kan schade aan organen (ademhalingssysteem) veroorzaken bij langdurige of
herhaalde blootstelling (na inademing)


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P260 Stof niet inademen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P314 Bij onwel voelen een arts raadplegen.