Formamide ≥99,5 %, p.a.

Aantal
Product
Prijs
Details
500 ml
€29,45 Excl. btw
€35,63 Incl. btw
Artikelcode6749.3
Bezorging3 - 4 dagen
1 L
€48,15 Excl. btw
€58,26 Incl. btw
Artikelcode6749.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€86,50 Excl. btw
€104,67 Incl. btw
Artikelcode6749.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Identificatie van de stof Formamide
Artikelnummer 6749
Registratienummer (REACH) 01-2119496064-35-xxxx
Catalogus nr. 616-052-00-8
EG-nummer 200-842-0
CAS-nummer 75-12-7

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H351 Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H360FD Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
H373 Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P201 Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P260 Nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.