Zoutzuur

Staffelkorting
  • Koop 2 voor €7,24 per stuk en bespaar 3%
  • Koop 6 voor €7,09 per stuk en bespaar 5%
Aantal
Product
Prijs
Details
1L 30% puur
€7,46 Excl. btw
€9,03 Incl. btw
Variant1L 30% puur
CAS :7647-01-0
Artikelcode1112.9
EAN8720165807567
SKU1112.9
Bezorging1 werkdag
10L 30% puur
€49,53 Excl. btw
€59,93 Incl. btw
Variant10L 30% puur
CAS :7647-01-0
Artikelcode1112.12
SKU1112.12
Bezorging1 werkdag
20L 30% puur
€78,81 Excl. btw
€95,36 Incl. btw
Variant20L 30% puur
CAS :7647-01-0
Artikelcode1112.8
SKU1112.8
Bezorging1 werkdag
1L HDPE fles 37% puur
€14,82 Excl. btw
€17,93 Incl. btw
Variant1L HDPE fles 37% puur
CAS :7647-01-0
ArtikelcodeZ0340.1
SKUZ0340.1
Bezorging1-3 dagen
1L glazen fles 37% puur
€17,23 Excl. btw
€20,85 Incl. btw
Variant1L glazen fles 37% puur
CAS :7647-01-0
ArtikelcodeZ0340.2
SKUZ0340.2
Bezorging1-3 dagen
10 L 37% puur
€110,21 Excl. btw
€133,35 Incl. btw
Variant10 L 37% puur
CAS :7647-01-0
ArtikelcodeZ0340.3
SKUZ0340.3
Bezorging1-3 dagen
20 L 37% puur
€190,85 Excl. btw
€230,93 Incl. btw
Variant20 L 37% puur
CAS :7647-01-0
ArtikelcodeZ0340.4
SKUZ0340.4
Bezorging1-3 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Staffelkorting
  • Bestel 2 en bespaar 3%
  • Bestel 6 en bespaar 5%
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Wat is zoutzuur?

Zoutzuur, ook wel zoutgeest genoemd, is een waterige oplossing van gasvormig waterstofchloride, dat wordt geprotolyseerd tot oxonium- en chloride-ionen. Het is een sterk, anorganisch zuur en is een van de minerale zuren. Hun zouten worden chloriden genoemd, de bekendste is natriumchloride (NaCl, keukenzout).

Waar wordt Zoutzuur voor gebruikt?

Zoutzuur is een belangrijke basische chemische stof die van groot belang is in de chemische industrie als anorganisch zuur. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de verwerking van ertsen en steenfosfaat. Het wordt gebruikt om aardolie- en aardgassondes te stimuleren, vooral in carbonaatafzettingen, maar ook in zandsteenafzettingen. Met hun hulp zijn er ook z. B. Verwijderde kalkaanslag op apparatuur en reiniging na het boren met filtergrind ("Grindpack") en op boorgaten zelf. Bij de metaalverwerking wordt het gebruikt voor beitsen, etsen en solderen. Daarnaast wordt in de bouw verdund zoutzuur gebruikt om mortelresten uit metselwerk te verwijderen - de zogenaamde verzuring.

Last but not least is zoutzuur een belangrijk reagens in chemische analyse. Het is in staat om een ​​groep metalen, die slecht oplosbare chloriden vormen, te scheiden van andere metalen door precipitatie. Deze kunnen vervolgens afzonderlijk verder worden geanalyseerd (zie zoutzuurgroep). Alkalimetrie is een ander toepassingsgebied voor zoutzuur.

In de farmaceutische industrie wordt zoutzuur gebruikt om basische geneesmiddelen die slecht of onoplosbaar zijn in water (voorbeelden: ciprofloxacine, citalopram, clenbuterol, clindamycine, dibenzepine) om te zetten in beter oplosbare hydrochloriden.

Een van de belangrijkste toepassingen van zoutzuur is bij het beitsen van staal om roest of ijzeroxideaanslag van ijzer of staal te verwijderen voorafgaand aan de daaropvolgende verwerking, b.v. B. door extrusie, walsen, galvaniseren en andere technieken.

In de staalbeitsindustrie zijn zoutzuurregeneratieprocessen ontwikkeld, zoals de sproeibrander of het wervelbed-HCl-regeneratieproces, die het mogelijk maken om HCl uit gebruikte beitsvloeistof terug te winnen. Het meest gebruikelijke regeneratieproces is het pyrohydrolyseproces.

Door het gebruikte zuur terug te winnen wordt een gesloten zuurcyclus gecreëerd. Het ijzeroxide-bijproduct van het regeneratieproces is waardevol en wordt in verschillende secundaire industrieën gebruikt.

Bij normale zuur-base-reacties kan zoutzuur worden gebruikt om tal van producten te produceren die leiden tot anorganische verbindingen. Deze omvatten chemicaliën voor waterbehandeling zoals ijzerchloride en polyaluminiumchloride.

Zowel ijzer (III) chloride als polyaluminiumchloride worden gebruikt als vlokmiddel bij de behandeling van afvalwater, drinkwaterproductie en papierproductie.

Andere anorganische verbindingen die worden geproduceerd met zoutzuur zijn calciumchloride als strooizout, nikkel (II) chloride voor galvaniseren en zinkchloride voor galvaniseren en batterijproductie.

Zoutzuur kopen?

Zoutzuur van de beste kwaliteit koopt u bij Laboratoriumdiscounter.nl. Verkrijgbaar in verschillende concentraties en verpakkingen. Snel geleverd en voor een vriendelijke prijs!

Welke Veiligheidsmaatregelen moet ik nemen voor het gebruiken van chemische stoffen?

Voor het werken met chemicaliën doe je er altijd verstandig aan om zo veilig mogelijk te werk te gaan. Zelfs stoffen die in het eerste instantie niet gevaarlijk lijken kunnen als ze in je ogen komen enorme schade aanrichten. Draag daarom altijd een veiligheidsbril. Ook wil je voorkomen dat chemische stoffen op je huid terecht komen en daarom is het belangrijk om altijd goede handschoenen of wegwerphandschoenen te gebruiken.

Adembescherming is nodig voor vluchtige stoffen, dampende vloeistoffen en vaste stoffen die stuiven. Er zijn veel verschillende soorten filters en daarom moet u altijd het MSDS raadplegen om te achterhalen welke filter u nodig hebt. Bij veel filters staat ook gespecificeerd voor welke stoffen ze zijn.

In sommige gevallen kan het nodig zijn om het hele lichaam te beschermen, in dat geval is een kunststof overall nodig, deze kunt u hier vinden.

Voor werken met brandbare en oxiderende stoffen is het belangrijk om altijd brandblussers en absorptiemiddelen bij de hand te hebben. Ook voor het morsen van agressieve chemicaliën is het handig om dit direct te kunnen opruimen met absorptiemiddelen en af te voeren conform internationale en of lokale wetgeving.

Als u meer informatie nodig hebt voor hoe u om moet gaan met een specifieke stof raadpleeg dan altijd het veiligheidsinformatieblad. Deze kunt u vinden op het productpagina of opvragen via [email protected]

Technische informatie

Empirical formula HCl
Molar mass (M) 36,46 g/mol
Dichtheid ca. 1,19
ADR 8 II • WGK 1
CAS No.[7647-01-0]
EG-Nr. 231-595-7 • UN-Nr. 1789

Downloads

Download MSDS Zoutzuur 37% (NL)
Download MSDS Salzsäure 37% (DE)
Download MSDS Hydrochloric acid 37% (EN)
Download MSDS Ácido clorhídrico 37% (FR)
Download MSDS Ácido clorhídrico 37% (ES)
Download MSDS Acido cloridrico 37% (IT)

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H290 Kan bijtend zijn voor metalen
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk
uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen].
P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »