Isoamylacetaat ≥98 %, extra pure

Aantal
Product
Prijs
Details
1L
€55,65 Excl. btw
€67,34 Incl. btw
Artikelcode7341.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5L
€302,20 Excl. btw
€365,66 Incl. btw
Artikelcode7341.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

3-Methylbutyl acetate, Isoamyl acetate
Empirical formula C7H14O2
Molar mass (M) 130,19 g/mol
Density (D) 0,876 g/cm³
Boiling point (bp) 142,5 °C
Flash point (flp) 33 °C
Melting point (mp) -78,5 °C
ADR 3 III
WGK 1
CAS No. [123-92-2]
EG-Nr. 204-662-3
UN-Nr. 1104

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

  • Aanvullende gevareninformatie

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.