1-Heptanol ≥99 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
500 ml
€99,23 Excl. btw
€120,06 Incl. btw
Artikelcode3827.1
SKU3827.1
Bezorging3 - 4 dagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C7H16O
Molar mass (M) 116,20 g/mol
Density (D) ca. 0,82
Boiling point (bp) 175,8 °C
Flash point (flp)70 °C • Melting point (mp)-34,6 °C
WGK 1
CAS No.[111-70-6]
EG-Nr. 203-897-9

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P280 Beschermende handschoenen/oog­bescherming.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »