1-Hexanol ≥98 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€62,00 Excl. btw
€75,02 Incl. btw
Artikelcode3847.1
SKU3847.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€134,35 Excl. btw
€162,56 Incl. btw
Artikelcode3847.2
SKU3847.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C6H14O
Molar mass (M) 102,18 g/mol
Density (D) 0,82
Boiling point (bp) 157 °C
Flash point (flp)60 °C • Melting point (mp)-45 °C
Solubility 5,9 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 3 III • WGK 1
CAS No.[111-27-3]
EG-Nr. 203-852-3 • UN-Nr. 2282

$$$$$

Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H302+H312 Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur, hete oppervlakken. Niet roken.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.

Voorzorgsmaatregelen - reactie

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »