1-Methoxy-2-propanol ≥99 %, for synthesis

Aantal
Product
Prijs
Details
1 L
€30,50 Excl. btw
€36,91 Incl. btw
Artikelcode3123.1
SKU3123.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 L
€49,20 Excl. btw
€59,53 Incl. btw
Artikelcode3123.2
SKU3123.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C4H10O2
Molar mass (M) 90,12 g/mol
Dichtheid 0,92
Boiling point (bp) 117-125 °C
Flash point (flp)32 °C • Melting point (mp)-97 °C
ADR 3 III • WGK 1
CAS No.[107-98-2]
EG-Nr. 203-539-1 • UN-Nr. 3092

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H226 Ontvlambare vloeistof en damp
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.