1-Naftaleenazijnzuur ≥99 %, p.a.

Aantal
Product
Prijs
Details
25 g
€28,82 Excl. btw
€34,88 Incl. btw
Artikelcode4343.2
SKU4343.2
Bezorging3 - 4 dagen
100 g
€90,20 Excl. btw
€109,14 Incl. btw
Artikelcode4343.1
SKU4343.1
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C12H10O2
Molar mass (M) 186,21 g/mol
Melting point (mp)ca. 130 °C
Oplosbaarheid: 0,42 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 2
CAS No.[86-87-3]
EG-Nr. 201-705-8

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H302 Schadelijk bij inslikken
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P273 Voorkom lozing in het milieu.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »