1,10-fenantroline monohydraat ≥99 %, p.a., ACS

Staffelkorting
  • Koop 6 voor €30,40 per stuk en bespaar 5%
Aantal
Product
Prijs
Details
5 g
€32,00 Excl. btw
€38,72 Incl. btw
Variant5 g
CAS5144-89-8
Artikelcode9113.2
Bezorging3 - 4 dagen
25 g
€109,40 Excl. btw
€132,37 Incl. btw
Variant25 g
CAS5144-89-8
Artikelcode 9113.3
Bezorging3 - 4 dagen
50 g
€94,45 Excl. btw
€114,28 Incl. btw
Variant50 g
CAS5144-89-8
Artikelcode9113.1
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Staffelkorting
  • Bestel 6 en bespaar 5%
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C12H8N2 · H2O
Molar mass (M) 198,23 g/mol
Melting point (mp) 94 °C
ADR 6.1 III
WGK 3
CAS No. [5144-89-8]
EG-Nr. 200-629-2
UN-Nr. 2811

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H301 Giftig bij inslikken.
H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P273 Voorkom lozing in het milieu.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.