Adenine ≥98 %, for biochemistry

Aantal
Product
Prijs
Details
5 g
€17,10 Excl. btw
€20,69 Incl. btw
Artikelcode3025.1
Bezorging3 - 4 dagen
25 g
€44,90 Excl. btw
€54,33 Incl. btw
Artikelcode3025.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula C5H5N5
Molar mass (M) 135,13 g/mol
Melting point (mp)>300 °C
ADR 6.1 III • WGK 1
CAS No.[73-24-5]
EG-Nr. 200-796-1 • UN-Nr. 2811

$$$$$

  • Gevarenaanduidingen

H301 Giftig bij inslikken.

  • Voorzorgsmaatregelen - preventie

P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

  • Voorzorgsmaatregelen - reactie

P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.