Koper(II)sulfaat pentahydraat 99+%, zeer zuiver

Staffelkorting
  • Bestel 2 voor €7,74 per stuk en bespaar 5%
  • Bestel 8 voor €7,34 per stuk en bespaar 10%
Aantal
Product
Prijs
Details
1 Kg
€8,15 Excl. btw
€9,86 Incl. btw
Variant1 Kg
CAS :7758-99-8
ArtikelcodeKSU2.1.7
Bezorging1 werkdag
2.5 Kg
€16,30 Excl. btw
€19,72 Incl. btw
Variant2.5 Kg
CAS :7758-99-8
ArtikelcodeKSU2.1.8
Bezorging1 werkdag
25 Kg
€124,25 Excl. btw
€150,34 Incl. btw
Variant25 Kg
CAS :7758-99-8
ArtikelcodeKSU2.1.9
Bezorging1 werkdag
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Staffelkorting
  • Bestel 2 en bespaar 5%
  • Bestel 8 en bespaar 10%
Informatie

Onze kopersulfaat is zonder anti-klontermiddel of andere toevoegingen.

Koper(II)sulfaat wordt gebruikt in de tuinbouw, het is een meststof die in zeer kleine hoeveelheden aanwezig moet zijn. Een traditioneel bestrijdingsmiddel tegen meeldauw is Bordeauxse pap, een oplossing van 2 gewichtsdelen koper(II)sulfaat, 1 deel kalk in 100 delen water.

In de rundveehouderij wordt koper(II)sulfaat in voetbaden gebruikt om infecties, zoals de ziekte van Mortellaro, aan de hoeven van het rund te bestrijden. Soms gebeurt dit in combinatie met formaline.

In de geneeskunde wordt het gebruikt als ontsmettingsmiddel, als bloedstelpend middel en als emeticum. Het kan ook dienen als antigif bij vergiftiging met fosfor. Het wordt ook aangewend voor het conserveren van hout.

Koper(II)sulfaat wordt gebruikt bij een aantal klassieke analytische reacties, zoals de biureetreactie en in het fehlingsreagens.

Watervrij koper(II)sulfaat wordt gebruikt om sporen van water in sommige vloeistoffen aan te tonen, omdat het zout, na contact met water, de karakteristieke blauwe kleur verkrijgt. Dit kleureffect wordt veroorzaakt door dat het Cu2+-ion gehydrateerd kan worden. In de watervrije, witte vorm is het omgeven door sulfaationen. In de gehydrateerde vorm bevinden zich een aantal watermoleculen tussen het koperion en de sulfaat-ionen. Het verschil in coördinatie leidt tot een verandering in energietoestanden van de d-elektronen van het koperion en daarmee tot andere optisch eigenschappen.

Het kristalwater van het koper(II)sulfaat kan vervangen worden door ammoniak. Er ontstaat dan een complex ion ([Cu(NH3)4]2+, het tetramminekoper(II)ion) dat een intensieve blauwe-paarse kleur vertoont. Dit amminecomplex wordt tetramminekoper(II)sulfaat genoemd.

Koper(II)sulfaat wordt gebruikt in de koper-kopersulfaat-referentie-elektrode.

Verder wordt het gebruikt om te etsen.

Technische productinformatie:

Formula: CuSO₄·5H₂O
MW: 249,69 g/mol
Dichtheid: 2,284 g/cm³ (20 °C)
CAS nummer: 7758-99-8
UN: 3077
ADR: 9,III

 

Gezondheid en Veiligheid

 

Waarschuwing

Gevarenaanduidingscode (H-code)
H302 H315 H319 H410
Schadelijk bij inslikken.
Veroorzaakt huidirritatie.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Preventieve code (P-code)
P273 P305 + P351 + P338 P501
Voorkom lozing in het milieu.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.​

Gerelateerde producten