Bariumacetaat ≥99 %, p.a., ACS

Aantal
Product
Prijs
Details
250 g
€40,60 Excl. btw
€49,13 Incl. btw
Artikelcode2553.1
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€63,85 Excl. btw
€77,26 Incl. btw
Artikelcode2553.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€105,10 Excl. btw
€127,17 Incl. btw
Artikelcode2553.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula Ba(CH3COO)2
Molar mass (M) 255,42 g/mol
Density (D) 2,47
Melting point (mp)450 °C
Solubility 720 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[543-80-6]
EG-Nr. 208-849-0

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H302+H332 Schadelijk bij inslikken en bij inademing.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P260 Stof niet inademen.
Voorzorgsmaatregelen - reactie
P301+P312 NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.