Bariumnitraat 99,8+% Extra puur

Staffelkorting
  • Koop 2 voor €7,60 per stuk en bespaar 5%
  • Koop 6 voor €7,20 per stuk en bespaar 10%
Aantal
Product
Prijs
Details
250 g
€8,00 Excl. btw
€9,68 Incl. btw
Variant250 g
CAS10022-31-8
ArtikelcodeBANO3983.1
Bezorging1 werkdag
500 g
€14,50 Excl. btw
€17,55 Incl. btw
Variant500 g
CAS10022-31-8
ArtikelcodeBANO3983.2
Bezorging1 werkdag
1 Kg
€26,10 Excl. btw
€31,58 Incl. btw
Variant1 Kg
CAS10022-31-8
ArtikelcodeBANO3983.3
Bezorging1 werkdag
2.5 Kg
€48,90 Excl. btw
€59,17 Incl. btw
Variant2.5 Kg
CAS10022-31-8
ArtikelcodeBANO3983.4
Bezorging1 werkdag
25 Kg
€391,20 Excl. btw
€473,35 Incl. btw
Variant25 Kg
CAS10022-31-8
ArtikelcodeBANO3983.5
Bezorging1 werkdag
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Staffelkorting
  • Bestel 2 en bespaar 5%
  • Bestel 6 en bespaar 10%
Product informatie
Technische specificaties
Accessoires
Informatie

Bariumnitraat is een nitraatzout van het aardalkalimetaal barium. Het heeft de formule Ba(NO3)2 en behoort tot de groep nitraten.

Bariumnitraat komt voor als een kleurloze kristallijne vaste stof. Het is schadelijk voor de gezondheid en een stof die licht gevaarlijk is voor water. In de brandervlam veroorzaakt het de voor barium typische groene vlamkleur en kan het als oxidatiemiddel worden gebruikt.

Bariumnitraat ontleedt bij temperaturen boven 550 ° C om bariumoxide, stikstof, zuurstof en stikstofmonoxide te vormen. Door de vrijgekomen zuurstof en vooral het vrijgekomen stikstofmonoxide is bariumnitraat een goed oxidatiemiddel.

Watervrij bariumnitraat kristalliseert in het kubische kristalsysteem in de ruimtegroep Pa3 (ruimtegroep nr. 205) met de roosterparameter a = 811,84 pm. Er zijn vier formule-eenheden in de eenheidscel. De kristallen zijn isotypisch voor strontiumnitraat.

-Gebruik

Bariumnitraat wordt in pyrotechniek gebruikt om sterretjes te maken, waarin het werkt als een oxidatiemiddel. Bariumnitraat wordt ook vaak gebruikt als surrogaat voor kaliumnitraat om de vlam een ​​groenachtige kleur te geven. Het wordt ook gebruikt als oxidatiemiddel in de primers van patronen en patronen.

Het wordt ook gebruikt in fluorescerende schermen voor televisieontvangers.

-Technische gegevens

Empirical formula Ba(NO3)2
Molar mass (M) 261,35 g/mol
Density (D) 3,2
Melting point (mp)590 °C (dec.)
Solubility 90 g/l (H2O, 20 °C)
ADR 5.1 (6.1) II • WGK 1
CAS No.[10022-31-8]
EG-Nr. 233-020-5 • UN-Nr. 1446

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H272 Kan brand bevorderen; oxiderend.

H301 Giftig bij inslikken.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P221 Vermenging met brandbare stoffen absoluut vermijden.
P261 Inademing van stof vermijden.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

%%%%%

 

 
 
MSDS Bariumnitraat 99,8 +% Extra puur (NL)
MSDS Bariumnitrat 99,8 +% Extra rein (DE)
MSDS Barium Nitrate 99,8 +% Extra pure (EN)
MSDS Nitrate de baryum 99,8 +% pur(FR)
MSDS Nitrato de bario 99,8 +% puro (ES)

MSDS Nitrato di bario 99,8 +% puro (IT)