Calciumchloride hexahydraat ≥98 %, p.a.

Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€33,10 Excl. btw
€40,05 Incl. btw
ArtikelcodeT886.2
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€54,15 Excl. btw
€65,52 Incl. btw
ArtikelcodeT886.1
Bezorging3 - 4 dagen
2.5 Kg
€105,10 Excl. btw
€127,17 Incl. btw
ArtikelcodeT886.3
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula CaCl2 · 6 H2O
Molar mass (M) 219,09 g/mol
Melting point (mp)ca. 30 °C
Oplosbaarheid: 5360 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[7774-34-7]
EG-Nr. 233-140-8

$$$$$


Gevarenaanduidingen
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/oog­bescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.