Calciumoxide 97+%, FCC, Foodgrade, E529

Staffelkorting
  • Koop 2 voor €14,73 per stuk en bespaar 5%
  • Koop 6 voor €13,95 per stuk en bespaar 10%
Aantal
Product
Prijs
Details
500 g
€15,50 Excl. btw
€18,76 Incl. btw
Variant500 g
CAS1305-78-8
ArtikelcodeCAO384.1
Bezorging1 werkdag
1 Kg
€20,20 Excl. btw
€24,44 Incl. btw
Variant1 Kg
CAS1305-78-8
ArtikelcodeCAO384.2
Bezorging1 werkdag
2.5 Kg
€32,10 Excl. btw
€38,84 Incl. btw
Variant2.5 Kg
CAS1305-78-8
ArtikelcodeCAO384.3
Bezorging1 werkdag
25 Kg
€250,10 Excl. btw
€302,62 Incl. btw
Variant25 Kg
CAS1305-78-8
ArtikelcodeCAO384.4
Bezorging1 werkdag
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Staffelkorting
  • Bestel 2 en bespaar 5%
  • Bestel 6 en bespaar 10%
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Calciumoxide, ook ongebluste kalk, kalkaarde, kalk of vrije kalk, chemische formule CaO, is een witte kristallijne stof die reageert met water en daarbij sterke hitte genereert. Tijdens deze reactie wordt calciumhydroxide (gebluste kalk) gevormd.

Gebrande en vervolgens (met water) gebluste kalk wordt in de bouw gebruikt als toevoeging aan mortel en pleisterwerk en voor de industriële productie van kalkzandsteen. Het is ook een ondergeschikt bestanddeel van cementklinker. In de chemie wordt de stof ook gebruikt als droogmiddel en om kooldioxide op te nemen. Andere toepassingsgebieden van ongebluste kalk zijn z. B. kunstmestkalk, de productie van calciumcarbide en het gebruik ervan voor de productie van kalkmortel, kalkpleister en kalkverf en voor gebruik als neutralisatiemiddel.

Een van de belangrijkste toepassingsgebieden is de ontzwaveling van ruwijzer, waarbij de zwavel als begeleider optreedt en op weg naar het staal (converter) moet worden afgezogen. Kalk (CaO) wordt ofwel in het ruwijzer geblazen of met een roerder gemengd. De kalk combineert met de zwavel tot calciumsulfide [CaS], stijgt naar de oppervlakte en wordt daar als slak afgezet. Na ontzwaveling wordt dit verwijderd met een schraapmachine.

De gebluste kalk wordt onder meer gebruikt als alternatief voor kalksteen bij rookgasontzwaveling. De gebruikte hoeveelheid is ongeveer 1,8 keer minder dan die van kalksteen. Het gips (calciumsulfaat) verkregen uit ongebluste kalk heeft een witheid van 80% en kan commercieel worden gebruikt. Door de hoge reactiviteit zijn lagere verbruikshoeveelheden nodig. Het nadeel is de aanzienlijk hogere prijs in vergelijking met kalksteen.

Door te reageren met chloor kan calciumhydroxide worden omgezet in gechloreerde kalk.

Calciumoxide wordt aan voedingsmiddelen toegevoegd als zuurteregelaar. Het dient vooral als een zogenaamde technische hulpstof die niet meer in het afgewerkte voedsel aanwezig is. Het is algemeen goedgekeurd voor levensmiddelen in de EU als levensmiddelenadditief onder de aanduiding E 529 zonder maximale hoeveelheidsbeperkingen, maar met de voorwaarde dat alleen de technisch vereiste hoeveelheid wordt gebruikt (quantum satis).

In het verleden werd calciumoxide gebruikt voor het bijten van soda en potas, wat van groot belang was voor de zeepproductie. Calciumoxide werd ook gebruikt als een bijtende kalklading van geweren en blinde potten die met katapulten werden gegooid.

Ongebluste kalk kan dankzij de geurbindende werking ook in open veldtoiletten (bijgebouwen) worden gebruikt.

Het werd ook gebruikt om markten en begraafplaatsen te desinfecteren.

Ongebluste kalk wordt soms gebruikt in plaats van gebluste kalk om stallen te ontsmetten (de "kalk" van stallen). Het mag echter niet in contact komen met stro of soortgelijk licht ontvlambaar materiaal, aangezien de temperatuur van rond de 180°C, die ontstaat bij de reactie met vocht, in zeldzame gevallen voldoende kan zijn om te ontbranden.

-Technische gegevens

Lime caustic, Quicklime
Empirical formula CaO
Molar mass (M) 56,08 g/mol
Density (D) 3,37 g/cm³
Boiling point (bp) 2850 °C
Melting point (mp) 2572 °C
ADR 8
WGK 1
CAS No. [1305-78-8]
EG-Nr. 215-138-9
UN-Nr. 1910

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H315 Veroorzaakt huidirritatie
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel
H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P261 Inademing van stof vermijden.
P280 Beschermende handschoenen/oogbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een
aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.