Cesiumchloride ≥99,9 %, extra pure

Aantal
Product
Prijs
Details
25 g
€23,00 Excl. btw
€27,83 Incl. btw
Artikelcode7878.4
Bezorging3 - 4 dagen
100 g
€50,30 Excl. btw
€60,86 Incl. btw
Artikelcode7878.1
Bezorging3 - 4 dagen
250 g
€106,20 Excl. btw
€128,50 Incl. btw
Artikelcode7878.3
Bezorging3 - 4 dagen
500 g
€190,15 Excl. btw
€230,08 Incl. btw
Artikelcode7878.5
Bezorging3 - 4 dagen
1 Kg
€366,45 Excl. btw
€443,40 Incl. btw
Artikelcode7878.2
Bezorging3 - 4 dagen
Voor counting... uur besteld, morgen in huis
Alles in de winkelwagen
Product informatie
Technische specificaties
Informatie

Empirical formula CsCl
Molar mass (M) 168,36 g/mol
Dichtheid 3,983
Boiling point (bp) 1303 °C
Melting point (mp)646 °C
Oplosbaarheid: 1800 g/l (H2O, 20 °C)
WGK 1
CAS No.[7647-17-8]
EG-Nr. 231-600-2

Can be used for isolation and purification of nucleic acids in ultracentrifugation. Is a low cost alternative to CsCl ultra-quality, ideal for applications where extreme purity is not essential.

Highly concentrated solutions can show traces of cloudiness or opalescence as a result of 25 ppm water-insoluble ingredients.

$$$$$

Gevarenaanduidingen
H361fd Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Wordt ervan verdacht het
ongeboren kind te schaden (na blootstelling)


Veiligheidsaanbevelingen
Voorzorgsmaatregelen - preventie
P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.


Voorzorgsmaatregelen - reactie
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.